FOTORYS

WOJETETH

Wiosna 2006. Reportaż z przygotowań i premiery spektaklu “W siebie/Dokąd?” w wykonaniu Teatru Wojeteth. Zespół powstał  sześć lat wcześniej w Bytomiu. Obecnie działa w Chorzowie przy kościele św. Franciszka. “W siebie/Dokąd?” to widowisko taneczne opowiadające o relacjach międzyludzkich bez użycia słowa.

LE PARKOUR

Fotoreportaż dokumentujący wyczyny chorzowskiej młodzieży uprawiającej Le Parkour w latach 2006-2008. Tracerzy wybierają na miejsce ćwiczeń schody osiedli mieszkaniowych, kościelne mury podporowe, a nawet opuszczone budynki dawnych terenów przemysłowych.

 

WUJEK

Maj 2007 roku. Katowice, Sąd Okręgowy. Zakończenie trwającego kilkanaście lat procesu w sprawie pacyfikacji Kopalń Wujek i Manifest Lipcowy.

 

 

BOŻE CIAŁO

Czerwiec 2010 roku. Świętochłowice, Lipiny. Co roku podczas Bożego Ciała mieszkańcy dzielnicy przygotowują uroczystą oprawę procesji, zgodnie ze śląską tradycją.