FOTORYS

FOTOREPORTAŻ

Zdjęcia pojedyncze zdradzają spostrzegawczość lub kreatywność fotografa. Lecz dopiero fotoreportaż to ostateczny sprawdzian. Liczy się historia, którą chcemy opowiedzieć. Niemniej ważna od zdjęć jest umiejętność selekcji, czasami odrzucenia bardzo dobrych ujęć.

Zachęcam do obejrzenia moich fotoreportaży:

WOJETETH - chrześcijańskie inspiracje teatralne

LE PARKOUR - nowa dyscyplina sportu, czy coś więcej?

POWŁOKI - zaskakujący happening uliczny

 

WUJEK - bolesny proces rozliczeń z socjalizmem

BOŻE CIAŁO - śląska tradycja nadal żywa

I PO EURO - smutne pożegnanie polskiej kadry z UEFA EURO
 
SOCATOTS - piłka nożna w wykonaniu maluchów
 
DROGA KRZYŻOWA - tradycja wielkanocna w katowickich Panewnikach
 
MP CHIPPENDALES - dobra zabawa czy upadek moralności?

DLA PRZYRODY - portrety osób pomagaj
ących zwierzętom w potrzebie

WOJETETH

Wiosna 2006. Reportaż z przygotowań i premiery spektaklu “W siebie/Dokąd?” w wykonaniu Teatru Wojeteth. Zespół powstał  sześć lat wcześniej w Bytomiu. Obecnie działa w Chorzowie przy kościele św. Franciszka. “W siebie/Dokąd?” to widowisko taneczne opowiadające o relacjach międzyludzkich bez użycia słowa.

LE PARKOUR

Fotoreportaż dokumentujący wyczyny chorzowskiej młodzieży uprawiającej Le Parkour w latach 2006-2008. Tracerzy wybierają na miejsce ćwiczeń schody osiedli mieszkaniowych, kościelne mury podporowe, a nawet opuszczone budynki dawnych terenów przemysłowych.

 

WUJEK

Maj 2007 roku. Katowice, Sąd Okręgowy. Zakończenie trwającego kilkanaście lat procesu w sprawie pacyfikacji Kopalń Wujek i Manifest Lipcowy.